Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Powołanie Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020

Dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 uchwałą Senatu nr 16/2015-2016 z dnia 27 listopada 2015 r. powołana została Komisja Wyborcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie:

 

1) prof. dr hab. Wanda Kociuba – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Agrobioinżynierii,

2) prof. dr hab. Ryszard Bobowiec  - przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

3) prof. dr hab. Antoni Brodacki - przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt,

4) prof. dr hab. Irena Kiecana – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

5) prof. dr hab. Dariusz Dziki – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Inżynierii Produkcji,

6) prof. dr hab. Ewa Solarska - przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Nauk o  Żywności i Biotechnologii,

7) dr Piotr Baryła – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich,

8) mgr Grażyna Gregorczyk - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

9) mgr Aleksandra Łoś  – przedstawiciel doktorantów,

10) Marcin Letkiewicz - przedstawiciel studentów.