Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


JM REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Lublinie

rektor

JM REKTOR

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk


tel. (+ 81) 533-35-49, 445-66-77