Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Nauki

Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługi cateringowe w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie"

Data 19.04.2018

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13

ZAPRASZA

do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania:

 

Usługi cateringowe w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) 

 

INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH: