Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 5 z dnia 19 marca 2008 r.

 

 

Tekst aktu prawnego:

Wykaz.pdf

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Data ogłoszenia:

2008-03-19

Data wydania:

2008-03-19

Data wejścia w życie:

2008-04-01

Data obowiązywania:

2008-04-01

Zmiany aktu prawnego: