Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Klub Uczelniany AZS

    ul. Głęboka 31, Lublin, 20-612
    tel. 81 445 67 64
    e-mail: azs@up.lublin.pl