Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-82, 81-445-67-14
  e-mail: komisja.solidarnosc@up.lublin.pl
  Przewodniczący Komisji: mgr inż. Roman Lalak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
  tel. 81-445-67-14, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Magdalena Michońska, starszy specjalista , tel. 81-445-66-82, e-mail