Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

  ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Przewodniczący Zarządu: dr Henryk Galant, Przewodniczący Zarządu
  tel. 81-445-66-48, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Małgorzata Bałdyga, Członek Zarządu, tel. 81-445-67-58, e-mail
  • mgr inż. Ireneusz Banasiewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, tel. 81-445-69-73, e-mail
  • mgr inż. Krystyna Hodara, Członek Zarządu
  • Ewa Kowalczuk, Członek Zarządu
  • mgr inż. Roman Lalak, Członek Komisji Rewizyjnej, tel. 81-445-67-14, e-mail
  • mgr inż. Danuta Murawska, Skarbnik
  • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki, Członek Komisji Rewizyjnej, tel. 81-445-61-66, e-mail
  • dr inż. Zbigniew Segit, Zastępca Przewodniczącego Zarządu, tel. 81-445-68-52, e-mail
  • mgr inż. Katarzyna Słotwińska, kasjer , tel. 81-445-65-10, e-mail
  • mgr Irena Szubtarska, Członek Zarządu
  • Jolanta Wysocka, Sekretarz, tel. 81-531-96-55, e-mail
  • mgr Dorota Zaleska, księgowa, tel. 81-445-66-33, e-mail
  • Urszula Zieńczuk, Członek Zarządu