Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  ZNP Pracowników UP

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. tel. 445 69 79
  e-mail: elzbieta.lucjan@up.lublin.pl
  Prezes: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk,
  tel. 81-445-60-86, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Elżbieta Łucjan, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-79, e-mail