Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym

W dniu 18 marca 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku wezwania i wejścia Policji na teren Uczelni Wyższej zawarte w Lublinie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Marianem Wesołowskim a Komendantem Miejskim Policji w Lublinie insp. Dariuszem Szkodzińskim.

Celem porozumienia jest utrzymanie na terenie Uczelni bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także współpracy w zakresie prowadzenia działań w ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Akademickiego.

 

Poniżej znajduje się treść porozumienia wraz z załącznikami:

 

Porozumienie o współpracy w zakresie.pdf

Załączniki do Porozumienia.pdf

Zmiany dotyczace zawartego Porozumienia:

Aneks_nr_1.pdf