Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Ustalania,Przyznawania i Wypłacania Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów

wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 39/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin2011.pdf  

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Zmiany aktu prawnego:


Data wydania:

2011-07-27

Data wejścia w życie:

2011-10-01

Data obowiązywania:

2011-10-01

Tekst aktu ujednolicony:

stan na 1 października 2015 r.

Regulamin2015.pdf*     

Załączniki do Regulaminu*Tekst ujednolicony - tylko do użytku wewnętrznego!