Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Udzielania Zamówień z Dziedziny Nauki

Regulamin Udzielania Zamówień z Dziedziny Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 46/2014 z dnia 31 października 2014 r.

Poniżej znajduje się tekst regulaminu:

 
Regulamin Udzielania Zamówień z Dziedziny Nauki

Załączniki do Regulaminu 1-7
 

Załączniki do Regulaminu 8-9