Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin strony internetowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w domenie www.up.lublin.pl

wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie

Nr 15/2017 z dnia 15 marca 2017 r. 

 

 
Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego: obowiązyujący
Zmiany aktu prawnego:

brak

Data wydania: 2017-03-15
Data wejścia w życie: 2017-03-15
Data obowiązywania: 2017-03-15