Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Dostawa nasion dla Gospodarstw Doświadczalnych na 2020 r. z podziałem na 15 części

Data 07.02.2020

 Ogłoszenie o zamówieniu
 Zaproszenie
 Oferty wykonawcy- załącznik nr 4
 Wzór umowy
 Materiał siewny- załącznik nr 1

 Wybór najkorzystniejszej oferty