Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie usługi rolniczej z podziałem na 3 części

Data 17.06.2019

-ogłoszenie o zamówieniu

-oferta wykonawcy

-załacznik nr 1, częśc 1

-załącznik nr 1, część 2

-załącznik nr 1, częsć 3

-wzór umowy