Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie i organizacja pokazowych wypasów owiec w sezonie 2019 na terenach przyrodniczo cennych

Data 06.05.2019

 

ogłoszenie o zamówieniu

- oferta wykonawcy

- wzór umowy