Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Dostawa nasion z podziałem na 21 części

Data 18.01.2019

 -ogłoszenie

 -oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -załącznik nr 1