Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Wynajem autokarów

Data 06.04.2018

  

Ogłoszenie

Zaproszenie

Część I ( 7-9 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część II (13-20 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część III (21-29 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część IV (36-45 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część V (46-54 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część VI (60-70 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

wzór umowy