Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa nasion

Data 01.03.2018

- ogłoszenie o zamówieniu

- załącznik 1

- oferta wykonawcy

- wzór umowy