Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie usługi rolniczej z podziałem na 3 części

Data 17.06.2019

-ogłoszenie o zamówieniu

-oferta wykonawcy

-załacznik nr 1, częśc 1

-załącznik nr 1, część 2

-załącznik nr 1, częsć 3

-wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie i organizacja pokazowych wypasów owiec w sezonie 2019 na terenach przyrodniczo cennych

Data 06.05.2019

 

ogłoszenie o zamówieniu

- oferta wykonawcy

- wzór umowy

 

 

Dostawa nasion z podziałem na 21 części

Data 18.01.2019

 -ogłoszenie

 -oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -załącznik nr 1

Rozpoznanie cenowe: dostawa używanego kombajnu zbożowego "John Deer"

Data 11.06.2018

Ogłoszenie

-strona nr 1

-strona nr 2

Oferta wykonawcy

Oświadczenie dla wykonawcy

Sprzedaż auta

Data 16.04.2018

Ogłoszenie

Wynajem autokarów

Data 06.04.2018

  

Ogłoszenie

Zaproszenie

Część I ( 7-9 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część II (13-20 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część III (21-29 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część IV (36-45 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część V (46-54 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

Część VI (60-70 miejsc siedzących)

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

wzór umowy

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa nasion

Data 01.03.2018

- ogłoszenie o zamówieniu

- załącznik 1

- oferta wykonawcy

- wzór umowy

 

 

Dostawa gazów laboratoryjnych, medycznych i technicznych

Data 18.01.2018

 

 

Dostawa gazów laboratoryjnych, medycznych i technicznych

Data 16.01.2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa nasion z podziałem na 11 części (rodzaj zamówienia: dostawa)

Data 10.01.2017