Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Data 31.12.2016

 

ARCHIWUM - Dział Transportu do dn. 31.12.2016

ARCHIWUM - Sekcja Zaopatrzenia do dn. 31.12.2016 r.

 

Data 11.09.2020

 Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych z podziałem na 12 części

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 1, opis przedmiotu zamówienia
 -załącznik nr 4, oferta wykonawcy

 -wzór umowy

Data 11.09.2020

 Dostawa worków na śmieci

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 1, opis przedmiotu zamówienia

 -załącznik nr 4, oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -wybór oferty

Data 25.08.2020

  Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic i szwów chirurgicznych z podziałem na 14 części
 -ogłoszenie
 -zaproszenie 
 -załącznik nr 1
 -oferta wykonawcy
 -wzór umowy

 -odpowiedzi na zapytania

 -wybór oferty

Data 25.08.2020

  Wykonanie kalendarzy na 2021 rok
 
-ogłoszenie
 -zaproszenie
 -załącznik nr 1

 -oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -wybór oferty

Data 10.06.2020

  Zakup surowców przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych i naukowych niezbędnych do   przeprowadzenia badań z podziałem na 21 części

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr

 -oferta wykonawcy

 -wybór oferty

Data 08.06.2020

  Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie łącznie 12 badań zestawów kotłowych z palnikiem na pelet o zakresie mocy 10-300 kW     w pojedynczych etapach

 -ogłosznie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 4 oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -wybór oferty

 

Data 03.06.2020

  Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie usług rolniczych z podziałem na 5 części

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 1

 -załącznik nr 4

 -wzór umowy

 -wybór oferty

Dostawa nasion dla Gospodarstw Doświadczalnych na 2020 r. z podziałem na 15 części

Data 07.02.2020

 Ogłoszenie o zamówieniu
 Zaproszenie
 Oferty wykonawcy- załącznik nr 4
 Wzór umowy
 Materiał siewny- załącznik nr 1

 Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 14 części

Data 04.11.2019


-ogłoszenie o zamówieniu

-oferta wykonawcy

-załącznik nr 1

-wzór umowy

 Odpowiedzi na zapytania
 
Wybór najkorzystniejszej oferty
 
Unieważnienie postępowania