Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Halina Buczkowska - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 
Zastępca Przewodniczącego:
mgr Krystyna Sajewicz - Kierownik Działu Spraw Socjalnych Studentów
 
Członkowie:
 
a)      Sylwia Chojnacka - studentka Wydziału Agrobioinżynierii,
b)      Katarzyna Piasek - studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
c)      Konrad Grzesiuk - student Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
d)     Paula Poleszak - studentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
e)      Michał Dzieciuch - student Wydziału Inżynierii Produkcji
f)       Justyna Bochnak - studentka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii