Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Kwalifikacyjna ds. Socjalnych Emerytów i Rencistów

Członkowie:

- Anna Baran

- mgr Małgorzata Kosior

- dr Waldemar Lebiedowicz

- dr Janusz Tarkowski

 

wstecz