Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Powołana na rok akademicki 2016/2017

więcej »

Powołana na rok akademicki 2017/2018

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Halina Buczkowska - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

Członkowie:

- Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz - przedstawiciel Wydziału Agrobioinżynierii
- Prof. dr hab. Cezary Kowalski - przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

- Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan - przedstawiciel Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki

- Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - przedstawiciel Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- Dr hab. inż. Paweł Sobczak - przedstawiciel Wydziału Inżynierii Produkcji

- Dr hab. Małgorzata Karwowska - przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Powołana na rok akademicki 2018/2019

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Halina Buczkowska - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

Członkowie:

- Dr hab. Marzena Brodowska - przedstawiciel Wydziału Agrobioinżynierii
- Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu prof. nadzw. - przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

- Dr hab. Andrzej Jakubczak - przedstawiciel Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki

- Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - przedstawiciel Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- Dr hab. inż. Paweł Sobczak - przedstawiciel Wydziału Inżynierii Produkcji

- Dr hab. Małgorzata Karwowska - przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii