Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Stałe Komisje Senackie 2012-2016

Komisja ds. Statutu i Rozwoju Uczelni
Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak
Członkowie:
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
prof. dr hab. Wanda Harkot
prof. dr hab. Zygmunt Wrona
dr hab. Paweł Glibowski
dr hab. Edmund Lorencowicz
dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
dr Paweł Krzaczek
dr Jan Masłowski

Komisja ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych
Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Baraniak
Członkowie:
prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski
prof. dr prof. Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
prof. dr hab. Bogdan Szostak

prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska
dr Michał Nowak
dr wet. Krzysztof Tomczuk
 

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Pałys
Członkowie:
prof. dr hab. Janusz Nowak
dr hab. Hanna Klikocka prof. nadzw.
dr hab. Marcin Arciszewski
dr hab. Renata Klebaniuk
dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak
dr hab. Dariusz Stasiak

Komisja Budżetowa
Przewodnicząca: prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
Członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz
prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
dr hab. Marek Szczubiał
dr hab. Paweł Szot
dr Stanisław Chwil
dr Piotr Gradziuk
dr Marek Ścibisz

Komisja ds. Kadr
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
Członkowie:
prof. dr hab. Halina Buczkowska
prof. dr hab. Marek Ćwintal
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
prof. dr hab. Krzysztof Kostro
prof. dr hab. Andrzej Kusz
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska
dr hab. Rafał Nadulski
dr Alina Kowalczyk-Juśko


Komisja ds. Gospodarstw Doświadczalnych
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Matras
Członkowie:
prof. dr hab. Elżbieta Bielińska
prof. dr hab. Bogdan Kościk
prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
dr hab. Mirosław Konopiński
dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
dr August Oszczygieł
dr hab. Andrzej Sałata

Komisja ds. BHP
Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
Członkowie:
prof. dr hab. Irena Kiecana
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
prof. dr hab. Wojciech Tanaś
prof. dr hab. Maria Tietze
dr hab. Małgorzata Kwiecień
dr Agnieszka Latoch
dr Joanna Onuch
mgr inż. Krzysztof Jasiński
inż. Jerzy Wójcik
lek. med. Marek Lalak

Komisja ds. Aparatury
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Szostak
Członkowie:
prof. dr hab. Edward Borowski
prof. dr hab. Romuald Doliński
prof. dr hab. Jerzy Jamroz
prof. dr hab. Elżbieta Kusińska
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
dr hab. Radosław Radzki
dr Tomasz Słowik
dr Teresa Wyłupek
mgr inż. Jerzy Koślak