Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Senat kadencji 2012-2016

REKTOR 
prof. dr hab. Marian Wesołowski


PROREKTORZY 
prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Andrzej Borowy
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki


DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk


DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk


DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela


DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
prof. dr hab. Zenia Michałojć


DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI 
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
prof. dr hab. Izabella JackowskaPRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:


Wydziału Agrobioinżynierii 
prof. dr hab. Edward Pałys

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
prof. dr hab. Andrzej Wernicki


Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
prof. dr hab. Grażyna Jezewska-Witkowska
prof. dr hab. Jan Matras

 

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
prof. dr hab. Halina Buczkowska
prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak


Wydziału Inżynierii Produkcji 
prof. dr hab. Franciszek Kluza 
prof. dr hab. Józef Kowalczuk


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
prof. dr hab. Barbara Baraniak


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:


Wydziału Agrobioinżynierii 
dr Małgorzata Haliniarz


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr Marek Chmielewski


Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
dr Grzegorz Grzywaczewski


Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
dr Piotr Baryła


Wydziału Inżynierii Produkcji 
dr inż. Andrzej Turski


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
dr Bartosz Sołowiej

 


Jednostek pozawydziałowych 
mgr Grazyna Roguska

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:


dr Jadwiga Stachowicz - przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
mgr inż. Grazyna Gregorczyk - przedstawiciel pracowników administracji 
mgr inż. Robert Wierciński - przedstawiciel pracowników obsługi


PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 
mgr Kamil Toczek


PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Marcin Szymczuk

STUDENCI:
Marcin Letkiewicz - Wydział Agrobioinżynierii
Katarzyna Piasek - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Damian Kapusta - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Kamila Pawłowska - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Michał Dzieciuch - Wydział Inżynierii Produkcji
Paulina Milaniuk - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 


Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Marian Butkiewicz 
Przedstawiciel ZNP: mgr Krystyna Tarkowska
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Lech Szafrański