Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Transportu - do dn. 31.12.2016 r.

Rozpoznanie cenowe w sprawie usługi wynajmu autokarów otraz samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową do przewozu studentów, sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz Pracowniców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.

Data 20.09.2016

autor: Transport

 

 

Część I-wynajem samochodów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą z ilością 7-9 miejsc w samochodzie(miejsca siedzące) wraz z przestrzenią ładunkową dla UP w Lublinie

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz mikrobusów.

 

 

Część II -wynajem samochodów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą z ilością 13-20 miejsc w samochodzie(miejsca siedzące) w autokarze  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz mikrobusów.

 

 

Część III-wynajem autokarów wraz z kierowcą z ilością 21-29 miejsc (miejsca siedzące) w autokarze dla UP w Lublinie

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz autokarów.

  

Część IV-wynajem autokarów wraz z kierowcą z ilością 36-45 miejsc (miejsca siedzące)  w autokarze dla UP w Lublinie

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz autokarów

 

 Część V- wynajem autokarów wraz z kierowcą z ilością 46-54 miejsc (miejsca siedzące) w autokarze dla UP w Lublinie

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz autokarów

 

 

Część VI -wynajem autokarów wraz z kierowcą

z ilością 60-70 miejsc (miejsca siedzące) w autokarze dla UP w Lublinie 

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Tabelka z ilością kilometrów.

Wykaz autokarów.

 

 

Oferta wykonawcy ( należy ją złożyć do każdej części oddzielnie)

Rozpoznanie cenowe na " Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 5-miejscowego klasy średniej z nadwoziem typu sedan"

Data 18.08.2015

autor: Transport

Zapytania dotyczące rozpoznania cenowego na dostawę samochodu osobowego 5-miejscowego klasy średniej z nadwoziem typu sedan

Data 26.08.2015

autor: Transport

Zapytania 

 

Odpowiedzi na zapytania