Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Wybory
Komunikat 12/2016 - zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Wybory 2016-2020
Regulamin Wyborczy 2016-2020
Komisja Wyborcza Uczelni
Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020
Powołanie Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020
Szczegółowy terminarz czynności wyborczych 2016-2020
Komunikaty Komisji Wyborczej Uczelni
Komunikat 1/2016
Komunikat 2/2016
Komunikat 3/2016
Komunikat 4/2016
WYBORY WŁADZ UP W LUBLINIE - zmiana sali zebrań wyborczych w dniu 8 marca br.
Komunikat 5/2016 UZYSKANE ZGŁOSZENIA NA KANDYDATA NA REKTORA
Komunikat 6/2016 - KANDYDACI NA REKTORA
Komunikat 7/2016 - DEBATA
Komunikat 8/2016 - WYBORY REKTORA UP
Komunikat 9/2016 - rezygnacja z kandydowania na Rektora
Komunikat 10/2016 - REKTOR KADENCJI 2016-2020
Komunikat 11/2016 - I zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 12/2016 - II zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 13/2016 - III zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 14/2016 - IV zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 15/2016 - V zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 16/2016 - VI zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 17/2016 - wybory Prorektorów 2016-2020
Komunikat 18/2016 - Prorektorzy kadencji 2016-2020
Komunikat 19/2016 - wybory do Senatu pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych
Wzory protokołów
Protokół Komisji Mandatowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej
Komunikat - godziny rektorskie
WYBRANI ELEKTORZY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI NA KADENCJĘ 2016-2020
Wydział Agrobioinżynierii
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Inżynierii Produkcji
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Jednostki Pozawydziałowe
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Pracownicy Administracji
Pracownicy Obsługi
Doktoranci
PREZENTACJE KANDYDATÓW NA REKTORA 2016-2020
Prof. dr hab. Stanisław Baran
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk