Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin studiów

 
Regulamin Studiów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wprowadzony został uchwałą Senatu nr 82/2011-2012 z dnia 25 maja 2012 r.  
 
 
Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Zmiany aktu prawnego:

Data wydania:
2012-05-25
Data wejścia w życie:
2012-10-01
Data obowiązywania:
2012-10-01
Tekst aktu ujednolicony:
stan na 1 października 2014 r.
Regulamin2014.pdf*      

Tekst aktu ujednolicony:
stan na 1 października 2015 r.
 
Tekst aktu ujednolicony:
stan na 1 października 2017 r.
Regulamin2017.pdf* obowiązuje od 1 października 2017 r. 

 

Tekst aktu prawnego
 
Regulamin2019.pdf - obowiązuje od 1 października 2019 r. 

 

 

*Tekst ujednolicony - tylko do użytku wewnętrznego!