Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim

Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 69/2012-2013 z dnia 17 maja 2013 r. Poniżej znajduje się tekst stanowiący załącznik do powyższej uchwały

 

 

Regulamin nagród rektora

 

•    załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie nagrody za całokształt dorobku
    [ pobierz plik Word ]  |  [ pobierz plik PDF ]
•    załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody 
     [ pobierz plik Word] [ pobierz plik PDF ]
•    załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie zespołowej nagrody
    [ pobierz plik Word ]  |  [ pobierz plik PDF ]