Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Uchwały Senatu

  • Uchwała 15/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Uchwała 14/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Uchwała 13/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczego jako jednostki ogólnouczelnianej
  • Uchwała 12/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Centralnego Laboratorium Badawczego jako samodzielnej jednostki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 10/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych hortiterapia
  • Uchwała 9/2018-2019 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych rolnictwo ekologiczne
  • Uchwała 7/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  • Uchwała 6/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  • Uchwała 5/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku hortitechniki precyzyjne
  • Uchwała 4/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty
  • Uchwała 3/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku medycyna roślin (Medicine of Plants) prowadzonych w języku polskim i języku angielskim
  • Uchwała 2/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne
  • Uchwała 1/2018-2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku hortiterapia