Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Stałe Komisje Senackie 2016-2020

KOMISJA BUDŻETOWA

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Helena Łabuda  

Członkowie:

- prof. dr hab. Marianna Warda

- prof. dr hab. Krzysztof Kostro

- prof. dr hab. Antoni Brodacki

- prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

- dr hab. Dominik Szwajgier

- dr Andrzej Turski 

- dr inz. Marek Ścibisz

 

 

KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Józef Kowalczuk 

Członkowie:

- dr hab. Piotr Kraska

- dr hab. Wojciech Łopuszyński

- dr hab. Renata Klebaniuk prof. nadzw.

- dr hab. Marzena Masierowska

- dr inż. Agnieszka Latoch

- mgr Dariusz Kubel

- Społeczny inspektor pracy mgr inż. Krzysztof Jasiński

- lekarz sprawujący profilaktyczą opiekę zdrowotną nad pracownikami UP w Lublinie

 

 

 

KOMISJA DS. NAUKI I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Barbara Baraniak 

Członkowie:

- prof. dr hab. Halina Smal

- dr hab. Renata Urban-Chmiel prof. nadzw.

- prof. dr hab. Anna Czech

- prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

- prof. dr hab. Zofia Hanusz

- dr Małgorzata Haliniarz

 

 

 

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk 

Członkowie:

- prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

- prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

- dr hab. Elżbieta Patkowska

- prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

- dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

- dr Rafał Papliński

 

 

KOMISJA DS. GOSPODARSTW DOŚWIADCZALNYCH 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Tomasz Gruszecki 

Członkowie:

- dr hab. Leszek Rachoń

- dr hab. Jose Luis Valverde- Piedra prof. nadzw.

- dr hab. Andrzej Sałata

- dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

- dr hab. inż. Dariusz Stasiak

 

 

KOMISJA DS. APARATURY 

 

Przewodniczący:

- dr hab. Małgorzata Karwowska 

Członkowie:

- prof. dr hab. Aleksandra Badora

- dr hab. Jacek Madany

- prof. dr hab. Anna Litwińczuk

- dr hab. Ewa Król prof. nadzw.

- dr hab. Mariusz Szymanek

 

 

KOMISJA DS. STATUTU I ROZWOJU UCZELNI 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Grzegorz Zięba 

Członkowie:

- prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

- prof. dr hab. Leszek Krakowski

- dr hab. Katarzyna Dzida

- prof. dr hab. Elżbieta Kusińska

- dr hab. Bartosz Sołowiej

- dr Piotr Stanek

- Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

- Przedstawiciel ZNP - dr inż. Paweł Krzaczek

 

 

KOMISJA DS. KADR 

 

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Franciszek Kluza 

Członkowie:

- prof. dr hab. Marek Ćwintal

- prof. dr hab. Cezary Kowalski

- prof. dr hab. Leszek Tymczyna

- prof. dr hab. Bożena Łagowska

- dr hab. Joanna Stadnik

- dr Małgorzata Kostecka

- Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – prof. dr hab. Andrzej Borowy

- Przedstawiciel ZNP - dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

 

 

 

Zakresy zadań poszczególnych Komisji określa uchwała Senatu nr 68 z dnia 28 września 2016 r.