Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Senat kadencji 2016-2020

REKTOR 

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk


PROREKTORZY 
prof. dr hab. Halina Buczkowska

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela


DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk


DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
prof. dr hab. Andrzej Wernicki


DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI 
prof. dr hab. Joanna Barłowska


DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
prof. dr hab. Zenia Michałojć


DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI 
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
prof. dr hab. Izabella JackowskaPRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:


Wydziału Agrobioinżynierii 
prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

prof. dr hab. Marian Wesołowski


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka 
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk


Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
prof. dr hab. Grzegorz Zięba

 

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
prof. dr hab. Helena Łabuda 
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański


Wydziału Inżynierii Produkcji 
prof. dr hab. Franciszek Kluza 
prof. dr hab. Józef Kowalczuk


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
prof. dr hab. Barbara Baraniak

dr hab. Małgorzata Karwowska


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:


Wydziału Agrobioinżynierii 
dr Małgorzata Haliniarz


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr Marek Chmielewski


Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
dr Piotr Stanek


Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
dr Rafał Papliński


Wydziału Inżynierii Produkcji 
dr inż. Andrzej Turski


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
dr Małgorzata Kostecka

 
Jednostek pozawydziałowych 
mgr Joanna Rączkiewicz

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:


mgr inż. Roman Lalak - przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
mgr inż. Jacek Pałyszka - przedstawiciel pracowników administracji 
mgr inż. Robert Wierciński - przedstawiciel pracowników obsługi


PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Damian Kapusta

STUDENCI:
Wojciech Biszczak - Wydział Agrobioinżynierii
Marcin Mioduszewski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylwester Walczak - Wydział Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Maciej Cybulak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Michał Dzieciuch - Wydział Inżynierii Produkcji
Kalina Szymańska - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 


Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim
Przedstawiciel ZNP: dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr inż. Marek Ścibisz