Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Ogólne zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się

zostały wprowadzone uchwałą nr 67/2014-2015 z dnia 9 maja 2015 roku.

 

 

 

Tekst aktu prawnego:

ZasadyPEU.pdf  

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Zmiany aktu prawnego:


brak

Data wydania:

2015-05-29

Data wejścia w życie:

2015-05-29

Data obowiązywania:

2015-05-29