Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
  tel. 81-445-68-55
  e-mail: swfis.zydek@up.lublin.pl
  Kierownik: mgr Jacek Szyłejko, starszy wykładowca
  tel. 81-445-68-55, e-mail

  Wykładowcy

  • dr Agnieszka Błaszczak, starszy wykładowca/zastępca kierownika Studium, tel. 81-445-68-55
  • mgr Dariusz Boguszewski, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Marzena Bracław, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Piotr Lorencowicz, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Agnieszka Orzeł, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Marek Tracz, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Marek Wawer, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
  • mgr Rafał Ziemoląg, wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09

  Pozostali pracownicy

  • Grażyna Żydek, specjalista, tel. 81-445-68-55, e-mail