Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  e-mail: hllpl@yahoo.com
  Kierownik: dr hab. Halina Lipińska, adiunkt
  tel. 81-445-60-90, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Marianna Warda, profesor zwyczajny, tel. 81-445-60-79, e-mail

  Adiunkci

  • dr Szymon Chmielewski, adiunkt, tel. 81-445-68-65, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr Agnieszka Kępkowicz, adiunkt, tel. 81-445-69-03, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr Malwina Michalik-Śnieżek, adiunkt, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr Małgorzata Sosnowska, adiunkt, tel. 81-445-60-65, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr hab. Teresa Wyłupek, adiunkt, tel. 81-445-68-94, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

  Asystenci

  • dr Adam Gawryluk, asystent, tel. 81-445-69-94, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

  Wykładowcy

  • dr Alicja Bieske-Matejak, starszy wykładowca, tel. 81-445-60-65, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr Zbigniew Czarnecki, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-65, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
  • dr Wiesław Wańkowicz, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-82, e-mail / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Dariusz Ciesielski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 502-750-876, e-mail / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
  • dr Helena Ćwintal, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-60-22, e-mail
  • dr hab. Mariusz Kulik, profesor uczelni, tel. 81-445-67-01, e-mail
  • mgr inż. Krzysztof Olszak, specjalista inżynieryjno-techniczny
  • Leszek Świć, pracownik gospodarczy / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Ryszard Baryła, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-01
  • prof. dr hab. Julian Gajda, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-30
  • prof. dr hab. Wanda Harkot, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-24, e-mail
  • prof. dr hab. Józef Jargiełło, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-30