Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

    20-612 Lublin ul. Głęboka 28
    pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawn: mgr Agnieszka Szymańska-Mordel ,
    tel. 81-531-96-40, e-mail

    Pozostali pracownicy