Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  20-612 Lublin ul. Głęboka 28
  tel. 81-531-96-40
  e-mail: agnieszka.szymanska@up.lublin.pl

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Szymańska-Mordel, pełnomocnik rektora ds. ochrony inforamcji niejawn, tel. 81-531-96-40, e-mail