Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

    Akademicka 13, 20-950 Lublin
    tel. tel. 81 531-96-40

    Pozostali pracownicy

    • mgr Agnieszka Szymańska-Mordel, pełnomocnik rektora ds. ochrony inforamcji niejawn, tel. 81 531-96-40, e-mail