Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Wybory 2020-2024

Komunikaty Wyborcze

 

KOMUNIKAT 1 - Terminarz zebrań wyborczych

KOMUNIKAT 2 - Zebrania wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii

KOMUNIKAT 3 - Zebrania wyborcze na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

KOMUNIKAT 4 - Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

KOMUNIKAT 5 - Zebrania wyborcze na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

KOMUNIKAT 6 - Zebrania wyborcze na Biologii Środowiskowej

KOMUNIKAT 7 - Zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji

KOMUNIKAT 8 - Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

KOMUNIKAT 9 - Dokumenty wymagane na spotkaniach wyborczych

KOMUNIKAT 10 - Komunikat dotyczący BIP

KOMUNIKAT 11 - Biura wyborcze

KOMUNIKAT 12 - podział mandatów

KOMUNIKAT 13 - Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych

KOMUNIKAT 14 - Zebranie praciwników inzynieryjno-technicznych zatrudniopnych w jednostkach pozawydziałowych, biblioteki oraz wydawnictwa

KOMUNIKAT 15 - Zebranie wyborcze pracowników administracji

KOMUNIKAT 16 - Zebranie wyborcze pracowników obsługi

KOMUNIKAT 17 - Zebranie wyborcze doktorantów

KOMUNIKAT 18 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, biblioteki oraz wydawnictwa

KOMUNIKAT 19 - Zebranie wyborcze pracowników administracji oraz obsługi  

KOMUNIKAT 20 - Zebranie wyborcze na Członków Senatu

KOMUNIKAT 21 - Zmiana terminu zebrań wyborczych

KOMUNIKAT 22 - Informacje o komunikatach wyborczych

KOMUNIKAT 23 - Wznowienie procesu wyborczego

KOMUNIKAT 24 - Zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji

KOMUNIKAT 25 - Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

KOMUNIKAT 26 - Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych

KOMUNIKAT 27 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, biblioteki oraz wydawnictwa

KOMUNIKAT 28 - Zebranie wyborcze pracowników administracji

KOMUNIKAT 29 - Zebranie wyborcze pracowników obsługi

KOMUNIKAT 30 - Zebranie wyborcze doktorantów

KOMUNIKAT 31 - Zebrania wyborcze studentów na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji

KOMUNIKAT 32 - Zasady bezpieczeństwa spotkań wyborczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

KOMUNIKAT 33 - Terminarz wzynności wyborczych UP w Lublinie na kadencję 2020-2014

KOMUNIKAT 34 - Zebranie kolegium Elektorów Uczelni

KOMUNIKAT 35 - Zebranie wyborcze pracowników Administracji i Obsługi - Senat

KOMUNIKAT 36 - Zebranie pracowników Inżynieryjno-technicznych, Naukowo-technicznych, Bioblioteki oraz Wydawnictwa

KOMUNIKAT 37 - Zebranie kolegium Elektorów Uczelni

KOMUNIKAT 38 - Przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni

KOMUNIKAT 39 - Zgłoszeni Kandydaci

KOMUNIKAT 40 - Kandydaci do zaopiniowania przez Senat

KOMUNIKAT 41 - Spotkanie Kandydatów ze społecznością akademicką Uczelni

KOMUNIKAT 42 - Program oraz warunki debaty wyborczej Kandydatów na Rektora UP

KOMUNIKAT 43 - Wybory Rektora UP w Lublinie na kadencję 2020-2024

KOMUNIKAT 44 - Organizacja elektorów podczas wyborów 6 lipca

KOMUNIKAT 45 - Wynik wyborów dokonanych w dniu 6 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT 46 - Uzupełniające zebranie wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii w grupie profesorów i profesorów Uczelni

 

 

Lista Kolegium Elektorów Uczelni na Kadencję 2020 - 2024

Kolegium Elektorów Uczelni

 Oświadczenia

Oświadczenie Kandydata na Rektora UP w Lublinie wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie

 

 

Ogłoszenia

 

KOMUNIKAT JM REKTORA - Godziny Rektorskie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

 

 

Akty prawne

 

 

Uchwała 29/2019-2020 z dnia 19.12.2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024

 

Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu - Art. 29. ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)

 

Bierne prawo wyborcze w wyborach Kolegium Elektrow Uczelni - Art. 25. ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)

 

Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2020-2024

 

 

 

Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2020-2024

 

 

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni


SEKRETARZ:
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni


CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
dr hab. Jacek  Rechulicz
dr Piotr Stanek
mgr Jacek Pałyszka
mgr Wioletta Piwowarska
Monika Szymczuk