Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Biuro Zaopatrzenia

Data 31.12.2016

 

ARCHIWUM - Dział Transportu do dn. 31.12.2016

ARCHIWUM - Sekcja Zaopatrzenia do dn. 31.12.2016 r.

 

Data 10.06.2020

  Zakup surowców przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych i naukowych niezbędnych do   przeprowadzenia badań z podziałem na 21 części

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr

 -oferta wykonawcy

 -wybór oferty

Data 08.06.2020

  Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie łącznie 12 badań zestawów kotłowych z palnikiem na pelet o zakresie mocy 10-300 kW     w pojedynczych etapach

 -ogłosznie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 4 oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -wybór oferty

 

Data 03.06.2020

  Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie usług rolniczych z podziałem na 5 części

 -ogłoszenie

 -zaproszenie

 -załącznik nr 1

 -załącznik nr 4

 -wzór umowy

 -wybór oferty

Dostawa nasion dla Gospodarstw Doświadczalnych na 2020 r. z podziałem na 15 części

Data 07.02.2020

 Ogłoszenie o zamówieniu
 Zaproszenie
 Oferty wykonawcy- załącznik nr 4
 Wzór umowy
 Materiał siewny- załącznik nr 1

 Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 14 części

Data 04.11.2019


-ogłoszenie o zamówieniu

-oferta wykonawcy

-załącznik nr 1

-wzór umowy

 Odpowiedzi na zapytania
 
Wybór najkorzystniejszej oferty
 
Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie usługi rolniczej z podziałem na 3 części

Data 17.06.2019

-ogłoszenie o zamówieniu

-oferta wykonawcy

-załacznik nr 1, częśc 1

-załącznik nr 1, część 2

-załącznik nr 1, częsć 3

-wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie i organizacja pokazowych wypasów owiec w sezonie 2019 na terenach przyrodniczo cennych

Data 06.05.2019

 

ogłoszenie o zamówieniu

- oferta wykonawcy

- wzór umowy

 

 

Dostawa nasion z podziałem na 21 części

Data 18.01.2019

 -ogłoszenie

 -oferta wykonawcy

 -wzór umowy

 -załącznik nr 1

Rozpoznanie cenowe: dostawa używanego kombajnu zbożowego "John Deer"

Data 11.06.2018

Ogłoszenie

-strona nr 1

-strona nr 2

Oferta wykonawcy

Oświadczenie dla wykonawcy