Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Konserwacja i naprawa central telefonicznych w UP w Lublinie

Data 03.06.2016

autor: administracja

 - Ogłoszenie

 - Kalkulacja DS

 - Kalkukacja AG

 - Umowa -wzór

 - Oferta wykonawcy ( doc.)