Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Usługa w zakresie napraw i konserwacji dźwigów UP w Lublinie

Data 22.03.2016

autor: administracja

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia :

1. Oferta Wykonawcy,

2. Tabele kalkulacyjne :

    - część 1

    - część 2

    - część 3

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

4. Zestawienie materiałów