Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się sprzęt, maszyny rolnicze i środki transportu.

Data 01.02.2016

autor: administracja

 

DO POBRANIA:

 

- spis maszyn na sprzedaż w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku

- wykaz środków stanowiacych przedmiot przetargu