Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ogłoszenie o zmówieniu usługi

Data 01.12.2015

autor: administracja

Ochrona obiektów i mienia stanowiących własniość Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dzielnicy Felin w Lublinie.

 

[pobierz plik]