Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Świadczenie usług medycznych

Data 15.03.2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z siedzibą w 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w zakresie świadczenia usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie( wstępne , okresowe, kontrolne) osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

- zaproszenie

- oferta wykonawcy

- opis przedmiotu zamówienia

- umowa - badania okresowe

- wykaz usług medycznych

 

Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Data 25.02.2019

 - Ogłoszenie

Zaproszenie do rozpoznania cenowego na wykonanie uslugi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Data 24.04.2018

- zaproszenie 

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- oferta wykonawcy wzór 

- specyfikacja cenowa zał 1

- specyfikacja cenowa zał 2

- wykaz niezbędnych dokumentów 

- umowa odpady

- załącznik nr 1 do umowy 2018

- załącznik nr 2 do umowy 2018

- załącznik nr 3 do umowy 2018

 

 

Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Data 04.10.2017

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu

Data 08.09.2016

 

Konserwacja i naprawa central telefonicznych w UP w Lublinie

Data 03.06.2016

autor: administracja

 - Ogłoszenie

 - Kalkulacja DS

 - Kalkukacja AG

 - Umowa -wzór

 - Oferta wykonawcy ( doc.)

 

Sprzedaż dwóch nieruchomości w Bezku

Data 30.05.2016

autor: administracja

 

 - Ogłoszenie  o przetargu

 - Regulamin

 

 

Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Data 28.04.2016


 

 

 

 

Usługa w zakresie napraw i konserwacji dźwigów UP w Lublinie

Data 22.03.2016

autor: administracja

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia :

1. Oferta Wykonawcy,

2. Tabele kalkulacyjne :

    - część 1

    - część 2

    - część 3

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

4. Zestawienie materiałów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się sprzęt, maszyny rolnicze i środki transportu.

Data 01.02.2016

autor: administracja

 

DO POBRANIA:

 

- spis maszyn na sprzedaż w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku

- wykaz środków stanowiacych przedmiot przetargu