Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Główna

Nazwa uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Status prawny państwowa szkoła wyższa
Adres
ul. Akademicka 13
Kod pocztowy
20-950
Miejscowość
Lublin
NIP 712-010-37-75
REGON 000001896
e-mail poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów 34
Liczba specjalności 55
LICZBA STUDENTÓW
Ogółem 9 898 osób
Studia dzienne 8 028 osób
Studia niestacjonarne (wieczorowe) 210 osób
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1 660 osób  
LICZBA PRACOWNIKÓW
Ogółem 1763 osób
Nauczyciele akademiccy 820 osób
Pracownicy naukowo - techniczni i inżynieryjno- techniczni
389 osób
Pracownicy administracji
222 osób
Pracownicy obsługi
332 osób
 
ADRES DO KORESPONDENCJI

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
fax: (+48 81) 533-35-49
e-mail: poczta@up.lublin.pl

SEKRETARIAT UCZELNI
tel. (+ 81) 445-66-22 
fax: (+ 81) 533-37-52
e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

BIURO REKTORA
tel. (+ 81) 445-66-77, (+ 81) 445-68-68, (+ 81) 445-60-66
email: biuro.rektora@up.lublin.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW
tel.: (+ 81) 445-68-85 
e-mail: organizacja.studiow@up.lublin.pl

UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYKI
tel. (+ 81) 445-65-34
e-mail: osrodek.informatyki@up.lublin.pl